Τα καλά νέα συνεχίζονται για το Κέντρο Υγείας Τήνου. Μετά την εγκατάσταση και στελέχωση της Μικροβιολόγου στην μονάδα Υγείας του νησιού, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Σήμερα, Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου βγήκε η απόφαση για την παράταση τριών (3) χρόνων του Οδοντιάτρου στο νησί.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η διάρκεια της σύμβασης είναι τριανταέξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος. Ο οδοντίατρος προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου οδοντιάτρου Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.