Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου εγκρίθηκε η τοποθέτηση προτομής του αειμνήστου Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευγενία Αλοιμόνου αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στο δυσάρεστο γεγονός της 8ης Δεκεμβρίου 2017, ημέρα κατά την οποία απεβίωσε ο εν ενεργεία Δήμαρχος Τήνου Σίμος Ορφανός.

Αναμφισβήτητα υπήρξε ένας άξιος Δήμαρχος, μια δυναμική παρουσία στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπηρέτησε για πολλά χρόνια τον τόπο μας με ανιδιοτέλεια, όραμα, συνέπεια και αγωνιστικό πνεύμα, διδάσκοντας συνάμα ήθος και σεμνότητα. Ο αείμνηστος Δήμαρχος ξεχώριζε για πολλά, χαρακτηριστική όμως ήταν πάνω από όλα η λιτότητα, η εργατικότητα, η δημοκρατικότητα αλλά και η σαφήνεια λόγων και έργων.

Ακολούθως η Πρόεδρος, ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του αείμνηστου Δημάρχου Σίμου Ορφανού, πρότεινε την κατασκευή μαρμάρινης προτομής και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατασκευή μαρμάρινης προτομής του αειμνήστου Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού, προκειμένου να τιμήσει το έργο και την προσφορά του στη Τήνο.

Ορίζει επιτροπή παρακολούθησης κατασκευής της εν λόγω προτομής, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευγενία Αλοιμόνου με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κορνάρο

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.