Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας να φοιτούν στο δημόσιο νηπιαγωγείο.

Στο πλαίσιο της γενίκευσης της δίχρονης προσχολικής αγωγής δεν δεχόμαστε πρόχειρες αλλά ουσιαστικές και με κατάλληλο σχεδιασμό λύσεις για την ομαλή λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων του τόπου μας. Απαιτούμε από τον Δήμο Τήνου να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου που θα λύσει το πολύ σημαντικό πρόβλημα της στέγασης του 3ου Νηπιαγωγείου Τήνου, πρόβλημα για το οποίο ήδη έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τη μεριά των εκπαιδευτικών χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση και θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα τη φοίτηση όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας του νησιού. Έτσι, θα αποφευχθεί και η λειτουργία τμημάτων κάποιων Νηπιαγωγείων σε παραρτήματα, γεγονός που θα υποβάθμιζε ουσιαστικά την παρεχόμενη εκπαίδευση και θα δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Προτείνουμε και ζητάμε να εξεταστεί με σοβαρότητα, καθώς και να γίνουν άμεσα ενέργειες για τη δυνατότητα στέγασης του 3ου Νηπιαγωγείου στο κτίριο της πρώην Ιερατικής Σχολής Τήνου. Επιπλέον, να εξεταστεί οποιοσδήποτε υπάρχων ανεκμετάλλευτος χώρος θα μπορούσε να επισκευαστεί ή να μετατραπεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού μας να κινητοποιηθούν και να συμπαρασταθούν στα αιτήματά μας, προκειμένου να υπάρξει αμεσότερα η προσφορότερη λύση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.