Τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στις 18.30. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. Έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. Έτους 2019,  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. Έτους 2019,  του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας.
Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση της με αριθ. 289/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην  επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών ή μη νήσου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του  αρ. 35 της Υ.Α 3131/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση  (από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου),  της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:
Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 10ο:
Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τήνου  για ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές  μονάδες μόνιμου προσωπικού.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.