Στο πλαίσιο της ερχόμενης τουριστικής περιόδου, η δημοτική αρχή παρατηρώντας τις ανάγκες του νησιού, προμηθεύτηκε και προχώρησε στην εγκατάσταση, μηχανισμού όπου βελτιώνει τη λειτουργία της ήδη υφιστάμενης αφαλάτωσης (πλησίον της ΔΕΗ).

Στη συνέχεια ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εγκατάσταση του μηχανισμού. Περισσότερες πληροφορίες θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.