Οι γραφικές τέχνες «ΤΥΠΟΣ» ζητούν άτομο για το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα που συμβάλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν εκτεταμένη γνώση της εταιρίας και να κατανοήσουν τους στόχους της.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Καθήκοντα υποδοχής, όπως καλωσόρισμα των επισκεπτών και ενημέρωση του αντίστοιχου ατόμου.
- Να οργανώνει άριστα την εργασία.
- Nα μπορεί να προσαρμόζεται στην εργασία και στους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.
- Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης.
- Διαχείριση e-mails.
- Προετοιμασία διαφόρων reports.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Προϋπηρεσία έως τρία (3) έτη σε αντίστοιχη θέση.

ΑΠΑΡΑIΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
- Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office.
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτή και προφορική).
- Βασικές γνώσεις για την τήρηση λογιστικών εγγράφων.

• ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ

Αποστολή βιογραφικών e-mai: info@typos-press.gr
Πληρ. κος Παναγιώτης Τουφεκλής τηλ.: 22830.25727


Τμήμα Πωλήσεων

Οι γραφικές τέχνες "ΤΥΠΟΣ" ζητούν πωλητή γραφικών τεχνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν εκτεταμένη γνώση της επιχείρησης και να κατανοήσουν τους στόχους της.

ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘEΣΗΣ
- Ανάπτυξη πωλήσεων και διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου.
- Διαρκής επαφή με τους υπάρχοντες πελάτες και εξεύρεση νέων πελατών.
- Αναγνώριση και ανάλυση των αιτημάτων και των αναγκών του πελάτη.
- Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
- Παραγγελιοληψία.
- Επίτευξη των στόχων των πωλήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Απαραίτητη εμπειρία έως δύο (2) έτη στον τομέα των πωλήσεων.
- Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
- Πολύ καλή γνώση και χρήση των εφαρμογών MS Office.
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτή και προφορική).
- Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
- Δυνατότητα ταξιδιών.
- Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Προϋπηρεσία σε πωλήσεις στο χώρο των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης.
- Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ
- Κάλυψη εξόδων ταξιδιού.
- Κάλυψη εξόδων μεταφορικού μέσου (βενζίνη).
- Κινητό τηλέφωνο.
- Ποσοστά επί των πωλήσεων.
- Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης.
• ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ

Αποστολή βιογραφικών e-mai: info@typos-press.gr

Πληρ. κος Παναγιώτης Τουφεκλής τηλ.: 22830.25727

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.