Τη Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Τήνου με θέμα την «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου (Δ΄ Κατανομή έτους 2018)»

Η Πρόεδρος του σώματος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι με την με αριθ. 70845/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η Δ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους.

Για το Δήμο Τήνου εκταμιεύθηκε το ποσό των 20.530,00€ 

Η Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 70845/2018 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και την πρόταση της Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την κατανομή ποσού 20.530,00€, που αποτελεί την Δ΄ δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 12.318,00€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό : 8,212,00 €


ΣΥΝΟΛΟ : 20.530,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.