Την ανάκληση της οικοδομικής άδειας για την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στου Πολέμου τον Κάμπο ζήτησε ο Δήμος Τήνου.

Ο Δήμος Τήνου κατέθεσε στις 25.2.2019 στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης «Αίτηση Ανάκλησης» της οικοδομικής άδειας, βάσει της οποίας η αδειούχος εταιρεία εκτελεί τις εργασίες εγκατάστασης του Αιολικού της Πάρκου.

Ο Δήμος Τήνου, σεβόμενος απολύτως και προασπίζοντας τη νομιμότητα, ζητάει από την κατά νόμο αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης να ανακαλέσει την ανωτέρω οικοδομική άδεια, καθώς από την ημερομηνία έκδοσής της μέχρι σήμερα, η αδειούχος εταιρεία έχει τροποποιήσει το σχεδιασμό της αναφορικά με τα έργα εγκατάστασης χωρίς εν τω μεταξύ αφενός να έχει ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και αφετέρου να έχει αιτηθεί την τροποποίηση της οικοδομικής της άδειας, όπως οφείλει βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Κατά συνέπεια και ενώ ακόμα αναμένεται η απόφαση του Ειρηνοδικείου Τήνου επί της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων του Δήμου μας για την προστασία της δημοτικής ιδιοκτησίας και την αποτροπή της εγκατάστασης του ως άνω Αιολικού Πάρκου στου Πολέμου τον Κάμπο, ο Δήμος Τήνου με τη συγκεκριμένη ενέργεια σηματοδοτεί τη σταθερή του θέση ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει το σεβασμό του περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.