Την Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως ξεχωρίζουν τέσσερα σημαντικά που θα τεθούν σε συζήτηση. Πιο αναλυτικά πρόκειται:

Για την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος 2019». Η έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πύργου Τήνου».

Επιπροσθέτως, τα άλλα δύο θέματα είναι η έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Τήνου» και τέλος, η έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση επισκευής κτιρίου “Μοσχούλειος Σχολή” του Δημοτικού Κληροδοτήματος Φωκίωνος & Μοσχούλας Πλυτά στην Τήνο».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.