Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκε η σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τήνου. Όπου αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι η ακόλουθη:


Στα κύρια καθήκοντά της περιλαμβάνεται:

α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ) πρώτες βοήθειες, ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές,

Η εθελοντική ομάδα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς εκτός εάν τα μέλη της έχουν λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης και οφείλουν γενικότερα να ακολουθούν σε κάθε συμβάν τις κατευθύνσεις και τις ειδικότερες οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των όσων ορίζονται από τις εποχικές συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τήνου.

Οι δε λοιπές δράσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά από την πιστοποιημένη εκπαίδευση μέσω του "Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών" από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η λίστα των μελών θα ανανεώνεται με νέες εγγραφές ή διαγραφές που θα γίνονται κάθε χρόνο. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση θα είναι συνεχής διαδικασία επιμόρφωσης των μελών ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και άλλες φυσικές ή και τεχνολογικές καταστροφές.

Η ομάδα των εθελοντών προτείνεται να ονομαστεί «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» και να έχει έδρα στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Δ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περ/ντος του Δήμου Τήνου, με επικεφαλής τον εκάστοτε αρμόδιο αιρετό για τα θέματα της Πολιτικής Προστασίας

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.