Ο λογαριασμός του Φάρου της Λιβάδας Τήνου, GR5401104760000047600162417 στην ΕΤΕ ανέβηκε από τα 3.910,19€ στα 4.410,19€ μετά από καταθέσεις των εξής φίλων και υποστηρικτών του Φάρου: Ιάκωβου, Μαρίνας και Ιωάννη Ρήγου απο Τήνο με 500,00€, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη τους.

Επόμενα προγραμματιζόμενα στάδια εργασιών :

1. Κτίσιμο τοιχοδομής με πέτρες στην τρύπα πάνω από το μαρμάρινο πρέκι της κεντρικής εισόδου, για αισθητικούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους ασφαλείας, ώστε να μην κινδυνεύουν οι επισκέπτες ή οι εργαζόμενοι εκεί από ενδεχόμενη πτώση πέτρας που πιθανόν αποκολληθεί.

2. Αποκατάσταση του καλωδίου του αλεξικέραυνου, το οποίο έχουμε ήδη προμηθευτεί και αναμένουμε καλοκαιρία για να το τοποθετήσουμε.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.