Την Παρασκευή, 08 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στις 19.00 το απόγευμα. 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια
μέσα του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για σύσταση στο Δήμο Τήνου, γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ" Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Συμμετοχή Δήμου Τήνου στο Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Έργο LIFE με τίτλο "Circular Economy Implementation in Greece” και κωδικό LIFE 18 IPE 000013. Εισηγητής : Δήμαρχος ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2019, της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.

Εισηγητής : Ν. Πανώριος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».

 Εισηγητής : Ε. Σώχος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2019, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Ι. Μαρκουίζος

 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».

 Εισηγητής : Ε. Σώχος

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, οικ. Έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».

Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 11ο: Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (δ΄ δόση) σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 12ο: Κατανομή ποσού 3.670,00 € από τους ΚΑΠ συμπληρωματική επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".

Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΟΤΕ Α.Ε. για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης με σκοπό την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (κατοικίας) κληροδοσίας Ταμπουράκη, που βρίσκεται στην Αργυρούπολη Αττικής.

Εισηγητής :Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικής αίθουσας 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων και στον ΘΗΣΕΑ Κυκλάδων.

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 17ο: Συμπληρωματικό αίτημα για προγραμματισμό πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 3ου παραδοτέου του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την λειτουργία μόνιμης έκθεσης Λιθανάγλυφων στο Δημοτικό Σχολείο Υστερνίων.

Εισηγήτρια : Πρόεδρος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.