Μετά την ολοκλήρωση του έργου που αφορούσε την εγκατάσταση της Μονάδας Παραγωγής Οξυγόνου στο Κέντρο Υγείας Τήνου που από τον Σύλλογο Φίλων του Κ.Υ. Τήνου "Νικόλαος Κόγκος", τα θετικά νέα συνεχίζουν για τη μονάδα υγείας του νησιού μας. Σήμερα, Τετάρτη 06 Μαρτίου δημοσιεύτηκε η απόφαση που έχει να κάνει με την ανακαίνιση - βελτίωση της μονάδος. Πιο αναλυτικά:

Με απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση - βελτίωση Κ.Υ. Τήνου», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ πλέον 14.400,00 € για ΦΠΑ (24%). Ήτοι, 74.400,00€ Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τη βελτίωση του Κέντρου Υγείας Τήνου και ειδικότερα εργασίες αντικατάστασης δαπέδων, στεγανοποίησης δωμάτων, ανακατασκευής χώρων υγιεινής και ξύλινων κατασκευών.

Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανάρτηση επί του θέματος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.