O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Κυκλάδων. Για το νησί της Τήνου άνοιξε μια θέση (ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων Υπογείων Δικτύων στο Π/Κ Τήνου).

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους εδρεύουν τα καταστήματα στα οποία προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο δικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. http://deddie.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αγησιλάου 56-58, Τ.Κ. 104 36 – ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν κ.κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚ. (τηλ. επικοινωνίας: 210- 3351523 και 210-3351524).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 13/3/2019 έως και 22/3/2019

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.