Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τήνου ενημερώνει ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν με αναδρομικότητα από την 1η Ιανουαρίου του έτους. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ενώ η καταβολή θα γίνεται κάθε 1η του επόμενου μήνα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους πολίτες απευθείας με κωδικούς TAXISNET στην πλατφόρμα www.epidomastegasis.gr είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων, στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι αλλοδαποί υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας.

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου είναι:

• Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (μπορεί να αναζητηθεί διαδικτυακά στη σελίδα του επιδόματος www.epidomastegasis.gr ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου).
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/ άδεια διαμονής/ άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σπιτιού σε ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες.
• Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) λογαριασμού τράπεζας με δικαιούχο/ συνδικαιούχο τον αιτούντα.
• Λογαριασμός της ΔΕΗ. Κατά την πρώτη εφαρμογή δεν απαιτείται να είναι ο λογαριασμός στο όνομα του αιτούντα. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/ 2020
• Για απόδειξη μονογονεϊκότητας: απόφαση επιμέλειας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατά περίπτωση
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την υπηρεσία κατά περίπτωση

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:
Δεσύλλα Μαλαματένια 2283360134
Παπαγιαννοπούλου Αντωνία 2283360134

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.