Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργου Πανόρμου Τήνου στην από 2/3/2019 συνεδρίασή του, και λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 2 παρ.5 του καταστατικού του όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ των σκοπών του: «Την προστασία του θαλάσσιου, χερσαίου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, την πολιτιστική, οικονομική , κοινωνική ισορροπημένη και ήπια – χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ανατροπή του αρχιτεκτονικού και πολιτισμικού ύφους – ανάπτυξη », δηλώνει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και αιολικών πάρκων.

Η εγκατάστασή τους στο νησί θεωρούμε ότι θα φέρει σημαντικές αλλαγές στο μικροκλίμα, θα παραποιήσει τον πολιτιστικό του χαρακτήρα και θα θαμπώσει το ειδυλλιακό τοπίο της Τήνου.

Επίσης, θεωρούμε ότι οι υπάρχουσες μελέτες για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Τήνο, δεν μεριμνούν καθόλου για αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να ωφελήσουν το νησί και τους κατοίκους, καθώς και ότι οι επιλεγμένες θέσεις εγκατάστασής του είναι απαγορευτικές.

Καλούμε τους συγχωριανούς μας να ενημερωθούν και να δηλώσουν την αντίθεσή τους στις ανεμογεννήτριες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.