Με τις σχετικές αποφάσεις ο Δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος, αποφασίζει:

Αποδέχεται την με αριθμ. πρωτ. Δήμου Τήνου: 2195/14.03/2019 αίτηση παραίτησης του κ. Φίλιππου Οριάνου από την θέση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος για προσωπικούς λόγους.

Ορίζει αντιδήμαρχο στη θέση του αντικατασθέντα, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Παναγιώτη Μίντζα, με αντιμισθία, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν, καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες, όπως αυτές, ορίστηκαν στις με αριθ. 2/Β/845/01.02.2018 και 9/Β/4974/31.05.2018 προηγούμενες αποφάσεις δημάρχου.

Διαβάστε όλη την απόφαση:


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.