Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού επαναπροσδιορίσθηκε η έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την απόφαση, αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ σε κατηγορίες αστέρων είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Τα πιστοποιητικά κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ σε κατηγορίες αστέρων εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Υποδομής Ποιότητας για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικών κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών είναι η περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Τα πιστοποιητικά κατάταξης των ενοικιαζόμενων δωματίων- διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Υποδομής Ποιότητας για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Εντός 10 ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων και καταβάλλει παράβολο. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων καταβάλλουν 5 ευρώ ανά δωμάτιο, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων 4 ευρώ ανά δωμάτιο, τα ξενοδοχεία 3 αστέρων 3 ευρώ ανά δωμάτιο, τα ξενοδοχεία 2 αστέρων 2 ευρώ ανά δωμάτιο, τα ξενοδοχεία με 1 αστέρι 2 ευρώ ανά δωμάτιο, τα κάμπινγκ 5 και 4 αστέρων 2,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο και τα κάμπινγκ 3, 2 αστέρων και 1 αστεριού 1,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων δεν μπορεί να είναι κατώτερου των 40 ευρώ ανά κατάλυμα.

Επίσης, εντός 10 ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση του ενοικιαζόμενου δωματίου - διαμερίσματος υποβάλλει αίτηση προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών και καταβάλλει παράβολο ύψους 2 ευρώ ανά δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων δεν μπορεί να είναι κατώτερου των 40 ευρώ ανά κατάλυμα. Τα πιστοποιητικά κατάταξης θα έχουν ισχύ για 5 χρόνια. Για την ανανέωσή τους θα καταβάλλεται εκ νέου παράβολο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.