Συμμετοχή του Δήμου Τήνου στο Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Έργο LIFE με τίτλο "Circular Economy Implementation in Greece”.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προσκαλέσει το Δήμο Τήνου να συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκό Έργο που αφορά οποίο αφορά την προώθηση και υλοποίηση έργων Κυκλικής Οικονομίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων. Το εν λόγω έργο έχει λάβει ήδη την προκαταρκτική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τις προσεχείς ημέρες πραγματοποιείται η τελική υποβολή του έργου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο συντονιστής του έργου, και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων το Πράσινο Ταμείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ κ.ά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται στα 17 εκ. € (με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 60%) και η διάρκειά υλοποίησής του στα 8 χρόνια (2020 – 2027), σε 4 διαδοχικές 2ετείς φάσεις ολοκλήρωσης. Ο προϋπολογισμός για το Δήμο Τήνου εκτιμάται έως και πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα οχτώ ευρώ €569.088,00 εκ των οποίων ο Δήμος θα καλύψει το 15% με ίδιους πόρους.

ενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη των Αποβλήτων και κατ’ επέκταση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: Μείωση % διάθεσης αποβλήτων, Ενίσχυση χωριστής συλλογής αποβλήτων, Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (για απόβλητα τροφίμων), Διαχείριση ΜΠΕΑ, Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας, Κινητοποίηση/ εκταμίευση πόρων άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπεται η υλοποίηση έργων σε πιλοτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων έχει προταθεί από το ΥΠΕΝ να είναι και ο Δήμος Τήνου.

Συγκεκριμένα αναμένεται να υλοποιηθούν καινοτόμες πιλοτικές δράσεις και έργα στα νησιά Αλόννησος, Αντίπαρος, Πάρος, Σαντορίνη και Τήνος με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και τη σταδιακή μετατροπή τους σε υποδειγματικά νησιά μηδενικών αποβλήτων (zerowaste island). Το περιεχόμενο των έργων και δράσεων θα προσδιορισθεί κατά την προκαταρκτική φάση υλοποίησης του έργου και θα προκύψει ως αποτέλεσμα συνεργασίας των Δήμων με τους υπόλοιπους φορείς του εταιρικού σχήματος. Στην φάση αυτή θα εκπονηθούν επίσης οι αναγκαίες μελέτες εφαρμογής για την υλοποίηση των έργων και δράσεων που θα ακολουθήσουν.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω λίστα έργων και δράσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν:

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων νέων ρευμάτων

 • Πλαστικά μιας χρήσης (δοχεία τροφίμων, σκεύη μεταφοράς ποτών, μπατονέττες, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, αναδευτήρες, καλαμάκια, κονταράκια χειρολαβής για μπαλόνια, μπαλόνια, πακέτα περιτυλίγματα, δοχεία ποτών / μπουκάλια (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων τους), αποτσίγαρα, είδη υγιεινής (υγρά μαντηλάκια, σερβιέτες), πλαστικές σακούλες μεταφοράς ελαφρού βάρους) λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας κατά τη θερινή περίοδο
 • Αλιευτικός εξοπλισμός λόγω της αυξημένης επαγγελματικής δραστηριότητας
 •  Απόβλητα τροφίμων, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας
 • Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα
 • Υφάσματα

Ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων
 • Απόβλητα από γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα
 • Απόβλητα από την αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής και μεταποιητικής δραστηριότητας
 • Διαχείριση Μικρών Ποσοτήτων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα αστικά
 • Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ από το ρεύμα των ΑΣΑ και η περαιτέρω κατάλληλη διαχείρισή τους (ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, συσσωρευτές, εργαλεία, εξοπλισμός φωτισμού, παιχνίδια και αθλητικός εξοπλισμός)

Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων
 • Πλατφόρμα παρακολούθησης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
 • Δράσεις πρόληψης και επανάχρησης τροφίμων
Ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων προς υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας
 • Δείκτες «κυκλικότητας»
 • Ανάπτυξη εργαλείων χρηματοδότησης στη βάσει δεικτών «κυκλικότητας»
 • Προδιαγραφές / πρότυπα για δευτερογενή υλικά
 • «Πληρώνω όσο πετάω» (πιλοτική εφαρμογή στο Δ. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης)
Δράσεις ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού (Capacity Building)
 • Φόρουμ για κοινωνικούς/θεσμικούς φορείς
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων ΟΤΑ
Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
 • Φυλλάδια, ημερίδες, ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδα κτλ
Η συμμετοχή του Δήμου Τήνου στο εν λόγω έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ουσιαστική υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με στοιχεία καινοτομίας και κυκλικότητας όπως προβλέπεται στην επικαιροποιημένη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή του Δήμου Τήνου στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή του έργου με τίτλο "Circular Economy Implementation in Greece” και κωδικό LIFE 18 IPE 000013 με προϋπολογισμό έως και πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα οχτώ ευρώ 569.088,00 €.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, υπογραφής σχετικών εγγράφων, για την έγκαιρη υποβολή της πρότασης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.