Λήψη απόφασης για την λειτουργία μόνιμης έκθεσης Λιθανάγλυφων στο Δημοτικό Σχολείο Υστερνίων.

Η Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. 13/24-10-2018 γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων σύμφωνα με την οποία εισηγείται την μόνιμη στέγαση – έκθεση των γύψινων αντιγράφων των λιθανάγλυφων της Τήνου σε μία από τις δύο αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Υστερνίων.

Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος είπε ότι με την σύμφωνη γνώμη του πρώην Δημάρχου κ. Σίμου Ορφανού συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Υστερνίων εξήντα και πλέον εκμαγεία λαϊκών λιθανάγλυφων, πραγματικά αριστουργήματα λαϊκής τέχνης, τα οποία κατασκευάσθηκαν την περίοδο 1997-2000, από σπουδαστές των ΤΕΙ Αθηνών, υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, Ηλία Νομπιλάκη και Πραξιτέλη Τζανουλίνου και ήταν αποθηκευμένα στους υπόγειους χώρους του Δημοτικού Καταστήματος στην πόλη της Τήνου.

Τα έργα αυτά ανήκουν στον Δήμο Τήνου και απεικονίζουν μαρμάρινα διακοσμητικά μέλη, σπιτιών, εκκλησιών, πλατειών, τάφων, βρυσών κ.ο.κ.. Αρκετά από αυτά, λόγω της πολυετούς αχρησίας των, έχουν υποστεί ζημιές και κυρίως σπασίματα και χρήζουν συντήρησης. Μέρος των εκμαγείων αυτών, εκτέθηκε τον Ιούλιο 2017, στο Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου και αναφέρονταν στα εργαστήρια εξωμεριτών μαρμαρογλυπτών.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιου κατόπιν διαλογικής συζήτησης αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη της, την με αριθ. 13/24-10-2018 γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την παραχώρηση μίας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Υστερνίων για την μόνιμη στέγαση – έκθεση των γύψινων αντιγράφων των λιθανάγλυφων του Δήμου Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.