Επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη
δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο
πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η
νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.

Για το Δήμο Τήνου το ποσό που αναλογεί είναι αυτό των 269.200,00€ για τους υπόλοιπους δήμους των Κυκλάδων τα ποσά είναι τα ακόλουθα:

Δήμος Αντιπάρου, 123.900 ευρώ
Δήμος Θήρας, 289.000 ευρώ
Δήμος Ιητών, 155.900 ευρώ
Δήμος Κέας, 184.800 ευρώ
Δήμος Κιμώλου, 124.500 ευρώ
Δήμος Κύθνου, 149.300 ευρώ
Δήμος Μήλου, 209.400 ευρώ
Δήμος Μυκόνου, 237.200 ευρώ
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 495.900 ευρώ
Δήμος Πάρου, 329.000 ευρώ
Δήμος Σερίφου, 140.300 ευρώ
Δήμος Σικίνου, 111.200 ευρώ
Δήμος Σίφνου, 152.300 ευρώ
Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, 355.800 ευρώ
Δήμος Φολεγάνδρου, 113.200 ευρώ

Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:

- Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

- Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.