Αναρτήθηκε στο διαύγεια ο ορισμός νέου αντιδημάρχου στο Δήμο Τήνου καθώς και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σε αυτόν. Ο νέος Αντιδήμαρχος Δήμο Τήνου είναι ο κος. Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος, αντιδήμαρχος, Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Δ.Ε. Εξωμβούργου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.