Εφημερίδα Κοινή Γνωμή

Περαιτέρω ενέργειες, για την ψηφιακή του προώθηση, αποφάσισε ομόφωνα να χρηματοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου, ενόψει και της νέας τουριστικής σεζόν του 2019.

Δεδομένου, ότι ο Δήμος Τήνου έχει επενδύσει σε μία αρκετά καλαίσθητη καμπάνια, αναφορικά με την ψηφιακή ταυτότητα του προορισμού, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Αναστασία Δεληγιάννη, εισηγήθηκε προς το σώμα του Δ.Σ. την έγκριση χρηματοδότησης, για περαιτέρω ενέργειες ψηφιακής επικοινωνίας, για συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής, καθώς και την αναβάθμιση του τουριστικού πόρταλ της Τήνου.

Στοχευμένη ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων της Τήνου

Σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Δεληγιάννη, το Γραφείο Δημάρχου συνέταξε μελέτη, σχετικά με τις ενέργειες ψηφιακής επικοινωνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής, η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής υποστήριξης μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση της Τήνου.

Η μελέτη συντάχθηκε, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επικοινωνίας και προώθησης της Τήνου, το Marketing Plan που έχει εκπονηθεί, τη συνέχεια των δράσεων των προηγουμένων ετών, καθώς και το διαθέσιμο κονδύλι για προωθητικές τουριστικές ενέργειες, την ανάγκη προώθησης των θεματικών μορφών τουρισμού της Τήνου.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα παρέχονται για 12 μήνες και περιλαμβάνουν τη δημιουργία περιεχομένου στοχευμένα για την ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων όπως έχουν αναδειχθεί από το marketing plan του Δήμου (Culture - Sun&Beach, Families – Sun&Beach, Couples - Sun&Beach, Activities – Sun&Beach, Gastro/Local Products – Sun&Beach).

Το περιεχόμενο διακρίνεται σε 1 blogpost / μήνα (500 λέξεις) για 12 μήνες σε ελληνικά – αγγλικά με συγκεκριμένη θεματολογία, η οποία καλύπτει κάθε φορά μία από τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντος καθώς και προτάσεις ταξιδιωτικών εμπειριών και διαδρομών (travel itineraries) = 12 blogposts.

Επίσης, σε social media posts (Αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων), που θα περιλαμβάνουν παροχή ετήσιου ημερολογίου αναρτήσεων με 2 posts / εβδομάδα στα αγγλικά στην χαμηλή περίοδο και 3 posts / εβδομάδα στα ελληνικά και αγγλικά κατά την τουριστική περίοδο (Μάιος-Σεπτέμβριος) για 12 μήνες.

Για τη συγγραφή των κειμένων, σημειώνεται, πως θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεκριμένη μεθοδολογία και ροή εργασιών για την ανάπτυξη και διανομή περιεχομένου που να διασφαλίζει την ποιότητα, τη συνέπεια, την αρτιότητα και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Στην πρώτη φάση, πρόκειται να πραγματοποιηθεί έρευνα, που θα αφορά στο τουριστικό προϊόν και τις θεματικές της Τήνου καθώς και έρευνα του περιεχομένου που αναρτάται στα social media, ενώ στη δεύτερη φάση θα γίνει η ανάπτυξη κειμένων στα Ελληνικά. Με την τεχνική του story telling αναπτύσσονται θεματικές εμπειρίες, στο ύφος και τη στρατηγική περιεχομένου που ορίζει το Marketing Plan της Τήνου, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές.

Κατά την τρίτη φάση, θα υπάρξει απόδοση των κειμένων στα αγγλικά. Είναι δυνατόν, σύμφωνα με την εισήγηση, ανάλογα με τις ανάγκες τα κείμενα να δημιουργηθούν κατ’ αρχήν στα αγγλικά και να αποδοθούν στα ελληνικά. Τα τελικά επιλεγμένα κείμενα θα πρέπει να αποδίδονται στα αγγλικά από άγγλο φιλόλογο / μεταφραστή έμπειρο στην περιγραφή ταξιδιωτικών κειμένων. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική ώστε να διατηρήσουν τα κείμενα τη δύναμή τους και στην αγγλική γλώσσα και να λειτουργήσουν προς όφελος των εμπειριών που περιγράφονται, δημιουργώντας ελκυστικές εικόνες και συναισθήματα, προσκαλώντας τον αναγνώστη έρθει και να τις ζήσει από κοντά.

Στην τέταρτη και τελευταία φάση, αναμένεται να γίνει η επιλογή φωτογραφικού υλικού και σύνδεσή του με τα κείμενα.

Επίσης, θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαφημιστικής προβολής, αλλά και προτάσεις, θα παρασχεθούν υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση του περιεχομένου στα social media, τη διαχείριση των ψηφιακών ενεργειών και εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνεται και η προώθηση της καμπάνιας του νησιού μέσω google ads /display network και facebook/Instagram/you tube promoted posts και videos σε επιλεγμένα κοινά και αγορές στόχους.

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα διαρκέσει δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Διευκόλυνση πρακτόρων και tour operators

Επιπλέον, η κ. Δεληγιάννη εισηγήθηκε τη συντήρηση και αναβάθμιση του website Tinos.gr.

Για το σκοπό αυτό επίσης συντάχθηκε μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επικαιροποίησης και λειτουργίας της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας της Τήνου στο πλαίσιο της προώθησης του νησιού με παροχή εύχρηστων και ολοκληρωμένων πληροφοριών προς Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει κόμβο πληροφόρησης όχι μόνο για τους επισκέπτες του νησιού αλλά και τους επαγγελματίες του τουρισμού και το δημοσιογραφικό κοινό.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες προβλέπεται να περιλαμβάνουν τη δημιουργία κατηγορίας “MEDIA - PRESS” στο Tinos.gr.

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας θα αναρτηθεί κατηγοριοποιημένο φωτογραφικό υλικό και press kit για άμεση ενημέρωση και αναφορά των δημοσιογράφων. Επιπλέον, θα προστίθενται ειδικές παρουσιάσεις (όταν δημιουργηθούν) για θεματικά τουριστικά προϊόντα της Τήνου (σε ελληνικά και αγγλικά) για τη διευκόλυνση των πρακτόρων και tour operators.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, μπορούν άμεσα να ανατρέξουν σε φωτογραφικό υλικό και να το «κατεβάσουν» για χρήση σε δημοσιεύματα ή δελτία τύπου ή για τη δημιουργία «τουριστικών πακέτων». Επιπλέον, το media kit παρουσιάζει τις θεματικές κατηγορίες τουριστικού προϊόντος του νησιού κάνοντας άμεση αναφορά σε σημεία ενδιαφέροντος.
v
Επίσης, θα δημιουργηθούν 12 facebook posts και 6 cover photos για τα social media με βάση τα δημιουργικά της καμπάνιας.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται επίσης η ετήσια τεχνική υποστήριξη του site που περιλαμβάνει εικαστικές αλλαγές, προσθήκη ρυθμίσεων, αναβάθμιση κλπ, καθώς και η φιλοξενία (web hosting) του τουριστικού ιστοτόπου του Δήμου (www.tinos.gr) για ένα έτος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.