Την Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 13.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.393.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι για την εκτέλεση του έργου «Έργα βελτίωσης ύδρευσης Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά.
Εισηγητής :  Ε. Σώχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 7ο:
Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Π. Μίντζας

ΘΕΜΑ 8ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την παροχή υπηρεσίας ημερήσιας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 9ο:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0003 με τίτλο «έξοδα συντήρησης και λειτουργίας site Δήμου Τήνου» για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και λειτουργία του WEBSITE Tinos.gr.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0007 με τίτλο «Δημιουργία & διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου» για την παροχή υπηρεσίας «Ενέργειες ψηφιακής επικοινωνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.