Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, κατά τη 7/2019 συνεδρίαση της, ενέκρινε μεταξύ των άλλων, τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών & σπουδαστικών βοηθημάτων σε εκατόν ογδόντα ενα (181) εγγεγραμένους στο Δήμο Τήνου σπουδαστές, Ανωτάτης & Ανώτερης Εκπαίδευσης του εσωτερικού, Μέσης Επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η καταβολή των ανωτέρω υποτροφιών - βοηθημάτων, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 46.521€ θα πραγματοποιηθεί μετά τη θεώρηση των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.