Όλα τα κτίρια και οι πόλεις στην πορεία των χρόνων βρίσκονται σε ένα συνεχή μετασχηματισμό. Η φθορά της φύσης έχει δημιουργήσει ένα ντόμινο συστολής και διαστολής ανάμεσα σε «πόλους» με έντονη ανάπτυξη και σε άλλες λιγότερο ελκυστικές.

Στην προσπάθεια να μειώσουμε τις ουδέτερες αυτές ζώνες, προτείνουμε τη συμμετοχή μας σε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα εκπονηθεί από φοιτητές και καθηγητές Αρχιτεκτονικού και Αστικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με εξειδικευμένους επαγγελματίες από το νησί μας!

Κύριος σκοπος της έρευνας είναι η αξιολόγηση του χαρακτήρα της πόλης μας, η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων και οι προτεινόμενες λύσεις αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών παρεμβάσεων.

Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει την κατευθυντήρια δομή για την πόλη που οραματιζόμαστε. Έχουμε ισχυρή βούληση και θα συνεργαστούμε με εκείνους που διαθέτουν την τεχνογνωσία για τις αναγκαίες αστικές αναπλάσεις


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.