Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες για την προώθηση τοπικών προϊόντων και την αναγκαία οργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων, στοχεύουμε στην δημιουργία σκεπαστής λαϊκής αγοράς. Ένα έργο που στοχεύει να ικανοποιήσει τα σχέδια των αγροτών με ευαισθησία στην περιβαλλοντική προστασία και αξιοποίηση των ευπαθών προϊόντων. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως θεωρούμε επιτακτική ανάγκη και την κατασκευή χώρων υγειονομικής προστασίας, όπως τουαλέτες και παροχή ύδρευσης, αφού ληφθούν υπόψη οι γενικότερες παράμετροι της περιοχής, καθώς βρίσκεται εντός λιμενικής ζώνης και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ως προς την αξιοποίηση του χώρου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.