Σύμφωνα με τους νόμους 4039/2012 και 4235/2014 οι δήμοι σε συνεργασία με τα κατά τόπους φιλοζωικά σωματεία έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη και την φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων.

Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς όμως, είναι και ηθικό καθήκον. Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στα ζώα αντικατοπτρίζει το επίπεδο της ηθικής και της παιδείας μιας κοινωνίας. Σαν Κοινό Τηνίων αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη κοινωνία και η καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης για τα ζώα είναι ακόμη ένας στόχος που θέλουμε να πετύχουμε.

Τι οφείλει να κάνει ο Δήμος Τήνου:
  • Σύσταση επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Η επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκπροσώπους του τοπικού φιλοζωικού σωματείου καθώς και κτηνίατρο.

Ίδρυση καταφυγίου για την προσωρινή παραμονή και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με το τοπικό φιλοζωικό σωματείο Η εγκατάσταση ενός καταφυγίου πρέπει να εγγυάται αξιοπρεπείς συνθήκες για τα ζώα που φιλοξενεί και ιατρική περίθαλψη. Επιπλέον ο Δήμος πρέπει να φροντίζει για την υιοθέτηση ή την επανένταξη των ζώων του καταφυγίου αφού βεβαιώσει ότι είναι υγιή.
  • Προγράμματα στείρωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης, εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης
Η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη λύση για το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έτσι τα προγράμματα στείρωσης είναι επιβεβλημένα. Επιπλέον ο Δήμος χρειάζεται να έχει ηλεκτρονικό αρχείο για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που έχει υπό την ευθύνη του. Τέλος, πρέπει να φροντίσει για τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσή τους.

Επιπλέον προτάσεις:
  • Καμπάνιες υιοθέτησης αδέσποτων
  • Συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία εντός και εκτός Τήνου
  • Μελέτη για τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών
  • Συστάσεις και εν ανάγκη καταγγελίες στα αρμόδια όργανα για κακή μεταχείριση ζώων συντροφιάς

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.