Αν και πέρασαν πέντε χρόνια από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δυστυχώς για την εκπαίδευση όχι μόνο δεν πάρθηκαν μέτρα για την αναβάθμιση της αλλά παρατηρείται περαιτέρω υποβάθμιση αυτής.

Προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η εξασφάλιση για τα παιδιά και τους νέους του τόπου, σχολικών κτηρίων ασφαλών και ικανών σε αριθμό για να φιλοξενούν τους μαθητές χωρίς να πρέπει

Νήπια και μαθητές δημοτικού να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο (πολλές φορές ακατάλληλο) με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Μαθητές Γυμνασίου να διδάσκονται σε σχολικό κτήριο πολύ παλαιό που χρειάζεται άμεσα επισκευές σοβαρές για την συντήρηση του.

Μαθητές και των δύο Λυκείων να διδάσκονται σε αρκετά νεοδμιτό διδακτήριο με πολλά κατασκευαστικά προβλήματα (όπως καθίζηση του κτηρίου, αναπηδόν πάτωμα σε αίθουσες διδασκαλίας, νερά από τη βροχή στους εσωτερικούς διαδρόμους του σχολείου κλπ.)

Παράλληλα απαιτείται ουσιαστική συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητικών κοινοτήτων. Η συνεργασία αυτή θα διευκολυνθεί με:

 • Δημιουργία Ένωσης γονέων Δήμου Τήνου.
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της δημοτικής επιτροπής παιδείας.
 • Διεκδίκηση και ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα.
 • Προγράμματα για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων βίας, εκφοβισμού, ρατσισμού και ξενοφοβικών αντιλήψεων.
 • Δράσεις συνεργασίας σχολείων και Δήμου με ανοικτό σχολείο στην κοινωνία.
 • Ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως συν-εργάτη και συν-διαμορφωτή σε κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο.
 • Δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων - στεκιών από τον Δήμο σε συνεργασία με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, όπου θα μπορούν τα παιδιά να περνούν δημιουργικά και ευχάριστα τον ελάχιστο, δυστυχώς, ελεύθερο χρόνο τους.
 • Κάλυψη αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών για χώρους δράσεων και πολιτισμού ή, τουλάχιστον, δυνατότητα πρόσβασης αυτών, σε υφιστάμενους χώρους. Αξιοποίηση των υπαρχουσών σύγχρονων βιβλιοθηκών του Γυμνασίου και του ΕΠΑ.Λ, οι οποίες υπολειτουργούν.

Επειδή δυστυχώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια είναι ουσιαστικά, πρέπει η Δημοτική Αρχή να φροντίσει για αυτά με:

 • Δημιουργία δικτύου με συνεργασία σχολείων κοινωνικών υπηρεσιών για στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
 • Προώθηση δομών αλληλεγγύης, για ενισχυτική διδασκαλία.
 • Ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης παιδιών και γονέων.
 • Προγράμματα για πρώτες βοήθειες, προληπτική ιατρική, οδοντιατρική μέριμνα, για διαμόρφωση συνθηκών ασφαλείας και παροχή ιατρικής φροντίδας και πρόληψης για μαθητές.

Λόγω της μεγάλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς που αφορά στην τέχνη του μάρμαρου (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO) πρέπει η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει με επιμονή και να πετύχει την αναβάθμιση της σχολής μαρμαροτεχνίας του Πύργου.

Τέλος απαιτείται δημόσιος απολογισμός της ΔΕΠ (Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) με ετήσια έκθεση, στον οποίο θα παρουσιάζονται και θα τίθενται σε δημόσιο διάλογο και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πολιτικές και οι αποφάσεις. Έτσι θα επιτευχθεί απόλυτη διαφάνεια σε κάθε οικονομική διαχείριση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.