Αναρτήθηκε σήμερα στο διαύγεια η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων Πύργου Τήνου» μεταξύ του Δημάρχου Τήνου, Γιάννη Σιώτου και του αναδόχου του έργου. 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (34.096,80 €)

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, αφορούν:

- Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο προαύλιο χώρο του σχολείου.
-Αντικατάσταση εξωτερικών θυρών και τους στο κτίριο του Νηπιαγωγείου Τήνου και στις τουαλέτες.
- Αντικατάσταση υαλοστασίων στο κτίριο του Νηπιαγωγείου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση  Μπασκετών Ολυμπιακού τύπου .
- Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5.
- Ξύλινα καθίσματα των κερκίδων που βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του Σχολείου.
- Επισκευές και συντήρηση επιχρισμάτων.
- Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών.
- Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων στο Νηπιαγωγείο.
- Κατασκευή Ράμπας ΑΜΕΑ στο χώρο του προαυλίου.
- Κατασκευή στηθαίων στην δυτική πλευρά των κερκίδων του προαυλίου.
- Επισκευή επιχρισμάτων στο παρτέρι του προαυλίου χώρου.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.