Δημοσιεύτηκαν στο διαύγεια οι αποφάσεις από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 15η Ιουνίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2020. 

α) Το ΠΙΙΕΤ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7,5 μηνών, με μειωμένη απασχόληση 4 ωρών, για την επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση θεμάτων όπως εισηγήσεις, εκπονήσεις μελετών, επίβλεψη εκτέλεση έργων σχετικών με τις εγκαταστάσεις αυτές και το συγκρότημα του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ. κτίσματα και κτήματά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ι του Ν 3812/2009


|----|

β) Το ΠΙΙΕΤ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για χρονικό διάστημα επτάμισι (7,5) μηνών, σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω διατάξεις, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του ήτοι:


|----|

Για τη λήψη της πλήρους ανακοίνωσης και της σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 ή 22830-29086 (αρμόδιες κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.