Δύναμη Δημιουργία
Υποψήφιος Δήμαρχος, Γιάννης Σιώτος

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες πώς σκοπεύουμε να διοικήσουμε το Δήμο, ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες, τα έργα και οι δράσεις που σχεδιάζουμε.

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού» και πολιτικής, ώστε ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει στην ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή στην ισορροπία της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ισότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας της Τήνου, αξιοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά και εφόδια που έχουμε στον Τουρισμό, στον Πολιτισμό και στην Παραγωγή.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.