Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.