Σήμερα το πρωί (Τρίτη, 30 Απριλίου) οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιώργος Μπουκοβάλας και Χρήστος Ζέρης μας τίμησαν με την παρουσία τους στο Φάρο. Το ενδιαφέρον τους, εξ αντικειμένου μεγάλο, λόγω του ότι διδάσκουν μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα σε Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ.

Περιηγήθηκαν στο κτίριο, ενημερώθηκαν συνοπτικά για την πρόοδο των εργασιών, έβγαλαν φωτογραφίες, μελέτησαν τις αδυναμίες του κτιρίου και τις ρωγμές των τοίχων και μας έδωσαν κάποιες προτεραιότητες και βασικές κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματά μας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ : 

Η βασική μας στατική παρέμβαση στην πλάκα του κτιρίου ήταν η ενδεδειγμένη, δηλαδή :

Α : Ξύσιμο των σκουριασμένων σίδερων των ταβανιών εσωτερικά του κτιρίου, επάλειψη με προστατευτικό υγρό και κατόπιν σοβάτισμα με επισκευαστικό μπετό)

Β : Κλείσιμο των ρωγμών της ταράτσας με επισκευαστικό μπετό και επάλειψη με ελαστομερές για προστασία από την αρμύρα και την υγρασία.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :

Επείγουν όμως να αποκατασταθούν τα εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια πεσμένα μάρμαρα στις γωνίες του κτιρίου κάτω από την πλάκα, δεδομένου ότι αδυνατίζει η ομοιογενής συμπεριφορά του κτιρίου σε δονήσεις και δυνάμεις στρέψεως, καθώς και να κλείσουν τα κενά μεταξύ των πετρών της τοιχοποιίας με κονίαμα και πέτρες όπου απαιτείται.
Θα οργανωθούμε, θα επικοινωνήσουμε εκ των πραγμάτων και με την Υπηρεσία Φάρων του ΠΝ και θα επανέλθουμε.

Θα σας τηρούμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε θερμά τους δύο καθηγητές και τους ευχόμαστε το καλύτερο…
Θεωρούμε επιβεβλημένο να παραθέσουμε τα βιογραφικά τους για πληροφόρηση των φίλων, των υποστηρικτών και των εθελοντών του Φάρου.

Ο φάρος το 1981
Ο φάρος το 2019

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ

Ο κ. Γιωργος Μπουκοβάλας είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός.
Ελαβε Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ν.Τ.Υ.Α.), το 1978 , Το 1981 έλαβε μεταπτυχιακό Δϊπλωμα M.Sc. στο Civil Engineering, Mass. Inst. of Technology (Μ.Ι.Τ.), Cambridge, ΜΑ, Η.Π.Α. και το 1982 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα Sc.D. στο Civil Engineering, Mass. Inst. of Technology (Μ.Ι.Τ.), Cambridge, ΜΑ, Η.Π.Α.

Η Διδασκαλία του απαρτίζεται συνοπτικά από τις εξής περιόδους :

1981-1983 Διδασκαλία για μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα Γεωτεχνικής Μηχανικής στο Μ.Ι.Τ.
1986-1987 Διδασκαλία στο Νοτιοανατολικό προπαρασκευαστικό κολλέγιο, Αθήνα.
1987-σήμερα (α) Προπτυχιακή διδασκαλία στο N.T.U.A. (Εδαφομηχανική, Δυναμική του εδάφους, Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Υπολογιστικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής)
(β) Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο N.T.U.A. (Γεωτεχνική Μηχανική Σεισμών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Διαρθρωτικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» και «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων»).
(γ) Επίβλεψη περισσότερων από εβδομήντα (70) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
(δ) Επίβλεψη 11 (11) Ph.D. Διατριβές στο Ν.Τ.Υ.Α., οκτώ (8) ολοκληρώθηκαν και τρία (3) σε εξέλιξη. Μέλος της επιτροπής εποπτείας πολλών άλλων διδακτορικών διατριβών
ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ :
- Γεωτεχνικές Εξερευνήσεις 23
- Γεωφυσική μέτρηση δυναμικών ιδιοτήτων εδάφους 8 [για τον αγωγό φυσικού αερίου,
το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το Μετρό της Αθήνας, το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας κλπ]
- Σεισμικός Σχεδιασμός Φραγμάτων και Εμπλοκών 8 [2 φράγματα για την ΔΕΗ (ελεγκτής), το νέο κυματοθραύστη της Πάτρας, το παραθαλάσσιο τμήμα του νέου τροχοδρόμου του
αεροδρομίου του Ηρακλείου, το σιδηροδρομικό ανάχωμα του ποταμού Σπερχειού, το νέο λιμάνι της Πάτρας - 3ο τμήμα, Φράγμα Chontal στο Equador κ.λπ.]
- Σεισμικός σχεδιασμός υπεράκτιων πετρελαϊκών πλατφορμών και γεφυρών 8 [3 υπεράκτιες πλατφόρμες στη Βόρεια Θάλασσα, συμμετοχή στην προκαταρκτική μελέτη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, θεμελίωση της νέας Γέφυρας της Εγνατίας Οδού στο Στρυμόνα - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων υγροποίησης (ελεγκτής), θεμελίωση πασσάλων στη γέφυρα της Εγνατίας Οδού στο Κλειδί, 5 γέφυρες κατά μήκος της Γουρίας - του Αστακού κλπ.]
- Σεισμικό σχεδιασμό θεμελίων και δομών συγκράτησης 8 [οικιστική ένωση στο Ξυλόκαστρο - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων υγροποίησης, προκαταρκτική και τελική μελέτη της μαρίνας της Ζακύνθου, σχεδιασμός θεμελίων της γέφυρας Εγνατίας Οδού στο Κλειδί, θεμελίωση του πύργου Flexi-Cocker EL.PET., Θεμελιώδη ομάδα θεμελιωτών φορτίων συσκευασίας θορύβου του EL.PE., ανακατασκευή ηλεκτρικών
Ηλεκτροπαραγωγή στη Σύρο, κλπ]
- Σεισμική μελέτη του φυσικού αερίου και του αγωγού πετρελαίου 45 [κύριος αγωγός φυσικού αερίου της Ελλάδας, τα υποκαταστήματά της καθώς και την πλειονότητα των δικτύων μέσης πίεσης, τον αγωγό Θεσσαλονίκης-Σκόπια, τους αγωγούς φυσικού αερίου Μέγαρα-Κόρινθος, Σταμάτα-Αλιβέρι, Ελλάδος-Ιταλίας, Ελλάδας-Βουλγαρίας, Κόρινθος-Μεγαλόπολη κλπ]
- Μελέτες σεισμικών μικροζωνών σε αστικές περιοχές 12 [Καλαμάτα, Πύργος, Ηράκλειο και
Ρέθυμνο Κρήτης (α '& β'), Θήβα, Άνω Λιόσια, Αίγιον, Νομός Κορινθίας, Δυτική Αττική,
Elefsis Refiney της EL.PET.]

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΗΣ

Ο κ. Ζέρης Χρήστος είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός. Φοίτησε στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, (BSc Eng. και ACGI, ‘First Class Honours’, Institution of Civil Engineers Award for Outstanding Undergraduate Work in Civil Engineering, 1981) και ακολούθως στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, University of California at Berkeley (MSc, 1982 και PhD, 1986).

Ακολούθως δίδαξε για ένα εξάμηνο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Παν. της Καλιφόρνιας στο. Berkeley και εργάσθηκε στην URS Blume & Associates, στην πόλη του San Francisco, σαν συνεργάτης Δομοστατικός, έως το 1988. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάσθηκε σαν Ερευνητής στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΜΠ και στη συνέχεια εργάσθηκε σαν Πολιτικός Μηχανικός, Δομοστατικός, Μελετητής Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων, αρχικά στη ΦΡΑΝΚ ΜΠΕΙΖΙΛ ΑΕ και, από το 1997, στην Parsons Group International με αντικείμενο τον έλεγχο Μελετών και επίβλεψη των κτιριακών έργων και γεφυρών του Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα.

Το 2000 εκλέχθηκε μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ω.Σ.) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ερευνητικά ασχολείται με τη μη γραμμική ανάλυση, τον αντισεισμικό σχεδιασμό, την αποτίμηση και ανασχεδιασμό υφισταμένων κτιρίων από Ω.Σ., την πειραματική αποτίμηση της συμπεριφοράς δομικών στοιχείων από Ω.Σ., τις ενισχύσεις με σύνθετα υλικά και την τεχνολογία σκυροδέματος.

Μέχρι σήμερα διδάσκει ή έχει διδάξει και/ή συντονίσει τα μαθήματα: i) Εισαγωγή στο ωπλισμένο σκυρόδεμα 6ου εξ., ii) Ωπλισμένο σκυρόδεμα 7ου εξ., iii) Ειδικά κεφάλαια Ω.Σ. 9ου εξ. (συντονιστής), iv) Κατασκευές από σκυρόδεμα 8ου εξ., v) Προεντεταμένο σκυρόδεμα 9ου εξ. και, παλαιότερα, vi) Προγραμματισμός ΗΥ 2ου εξ., vii) Ωπλισμένο σκυρόδεμα 3ου εξ. στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, viii) Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 2ου και 3ου έτους στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών του Μηχανικού και i) Μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα και ii) Προχωρημένη τεχνολογία σκυροδέματος, στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.