Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι μία μεμονωμένη δράση. Ακόμα και στην απλούστερη μορφή όπως η αποκομιδή και τη διάθεση απορριμμάτων, συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, την κατανάλωση- οικιακή αυτάρκεια, τον πολιτισμό, την ανακύκλωση, την οικονομία, φυσικά το περιβάλλον και εν γένει την καθημερινότητα και το μέλλον του νησιού.

Ως πολίτες συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με τα απορρίμματα όταν το πρόβλημα γίνει εμφανές στον τόπο ή έξω από την πόρτα μας. Ως Δήμος μέχρι στιγμής αυτοσχεδιάζουμε. Αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά το πρόβλημα αρκεί να “φύγει κι αυτό το καλοκαίρι”. Οι δράσεις του Δήμου δεν έχουν συνοχή και σκοπό. Δρούμε σαν να μην έχει σχέση η πόλη με το υπόλοιπο νησί, σαν να είναι η Τήνος αποκομμένη από την Περιφέρεια και τα όμορα νησιά. Τα απορρίμματα πρέπει να αντιμετωπίζονται όντως, τοπικά, αλλά με άξονα τον Περιφερειακό και Εθνικό Σχεδιασμό. Όπως προβλέπει το Τοπικό Σχέδιο Απορριμμάτων του Δήμου ακολουθούμε τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ 2015) καθώς και αυτές του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου με συγκεκριμένα κόστη και χρονοδιαγράμματα.

Οι γενικές αρχές μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων :

 • Ολοκληρωμένες Υποδομές
 • Πρόληψη – ανακύκλωση
 • Ενημέρωση - συμμετοχή πολιτών
 • Δημόσιος χαρακτήρας των έργων και υπηρεσιών
Στόχοι για το μέλλον
 • Η μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για δεματοποίηση (ή ταφή στο μέλλον).
 • Αλλαγή στη νοοτροπία της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση στην παραγωγή των απορριμμάτων. Αυτό ισχύει τόσο για τα σπίτια όσο και τους επαγγελματικούς χώρους.
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης και δίκαιος επιμερισμός του, στην τοπική κοινωνία
 • Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά γιατί αποδεδειγμένα με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με βάση τις ανάγκες και όχι το κέρδος, γιατί εξυπηρετείται ο κάθε πολίτης χωρίς διακρίσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς πληρώνονται από όλους και είναι μακροπρόθεσμα οικονομικότερες από κάθε ιδιωτική ανάθεση αυτής της υπηρεσίας . Οι συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς είναι θεμιτές όταν ο Δήμος αποδεδειγμένα και για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. στελέχωση) δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.
Συγεκριμένα:
 • Εφαρμογή του διαχωρισμού στην πηγή, για τα τέσσερα ρεύματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλο το νησί, σε όλους τους οικισμούς. (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο)
 • Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, με κίνητρα προς τους πολίτες, π.χ.Δωρεάν εξολισμός
 • Δημιουργία Μικρών Πράσινων Σημείων σε δύο σημεία του νησιού Πύργο – Χώρα και ένα Κεντρικό Πράσινο Σημείο στον Άγιο Νικήτα
 • Λειτουργία του κομποστοποιητή που βρίσκεται στον Πάνορμο
 • Επανυποβολή μελέτης για εκ νέου χωροθέτηση ΧΥΤΥ
 • Οργάνωση των εξειδικευμένων ρευμάτων ανακύκλωσης – ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έλαια, κλαδιά και πράσινο, χωματουργικά, μπαταρίες κ.λ.π.
 • Στοχευμένη και πλατιά ενημέρωση των πολιτών (σπίτια, σχολεία, επιχειρήσεις) για τις υποχρεώσεις και τα οφέλη της συμμετοχής στην ανακύκλωση.
 • Ουσιαστική εφαρμογή του επικαιροποιημένου κανονισμού καθαριότητας.
 • Τηλεματική διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας, για τη μείωση του κόστους, τη δυνατότητα βέλτιστων δρομολογίων, κ.α.
 • Συνεργασία και πίεση προς την κεντρική διοίκηση για τη μεταφορά των δεματοποιημένων απορριμμάτων ή άλλη αξιοποίησή τους και αποκατάσταση της περιοχής στο Κοσσίνι.
 • Μέτρηση και καταγραφή του όγκου και του είδους των απορριμμάτων και συνεχής παρακολούθηση, βάσει των δεικτών του Τοπικού Σχεδίου, τα οποία θα είναι ανακοινώσιμα και διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Ειδική τηλεφωνική γραμμή στο Δήμο μόνο για τα θέματα καθαριότητας και απορριμμάτων

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.