Μαζί με τον άνθρωπο και το περιβάλλον ο πολιτισμός είναι ο τρίτος άξονας της πολιτικής της δημοτικής μας κίνησης. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολιτισμό, οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Πύργο, το χωρίο ορισμό της πολιτιστικής μας παράδοσης.

Ο πολιτισμός είναι μια πολύπλευρη έννοια. Είναι η αξιοποίηση της ιστορίας και των παραδόσεων, είναι η επικοινωνία των ανθρώπων, είναι η ανάγκη έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων του κάθε ανθρώπου, είναι η καλλιέργεια των αξιών, είναι η συμβίωση με ανθρώπους διαφορετικής φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, είναι η αναγνώριση στην πράξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ο πολιτισμός, δεν χρειάζεται μια πολιτική, αλλά πολυμορφία πρωτοβουλιών και ενεργειών για να στηριχθούν και να διαδοθούν οι τοπικές πολιτιστικές αξίες, για να ευνοηθεί η συλλογική προσπάθεια και επικοινωνία, να στηριχθεί και ενισχυθεί η διάθεση των ανθρώπων και η έκφραση.

Ο δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την στήριξη του πολιτισμού. Το όχημα γι αυτήν την προσπάθεια δεν μπορεί να είναι άλλο από το “Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Γιανούλης Χαλεπάς”.

Το υποβαθμισμένο σήμερα αυτοτελές νομικό πρόσωπο του δήμου, “Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Γιανούλης Χαλεπάς” πρέπει να αναβαθμιστεί σε “Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου – Δήμου Τήνου Γιαννούλης Χαλεπάς” και να καταστεί το κέντρο πολιτισμού για όλο το δήμο. Με έδρα την ιστορική κοινότητα του Πανόρμου – Πύργου να γίνει το κέντρο του πολιτισμού για τον δήμο, για την Τήνο και γιατί όχι να αποκτήσει πανελλήνια λάμψη.

Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει ο πρόεδρός του να οριστεί αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τον Πολιτισμό και να πλαισιωθεί από ανθρώπους της τέχνης. Η Έξω Μεριά και η Τήνος ολόκληρη διαθέτει εξαίρετους γλύπτες, ζωγράφους, μουσικούς, ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού οι οποίοι πρέπει να επανδρώσουν το Πνευματικό Κέντρο και να συνεργαστούν με τον Δήμο.

Στο νέο αναβαθμισμένο νομικό πρόσωπο, θα συγχωνευτούν και τα νομικά πρόσωπα του δήμου που έχουν παρόμοιο έργο. Η ΚΕΠΥΔΗΤ (που διαχειρίζεται το φεστιβάλ του δήμου) και το Μουσείο Τσόκλη, θα αποτελέσουν τμήματα του νέου οργανισμού. Το νέο νομικό πρόσωπο, έτσι, θα αποκτήσει αυξημένα έσοδα, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και δυνατότητα αύξησης του αριθμού του προσωπικού του.

Μαζί με το μέχρι τώρα έργο του που είναι η λειτουργία των μουσείων του Πύργου και η δραστηριότητα του στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έξω Μεριάς, το νέο Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου – Δήμου Τήνου Γιαννούλης Χαλεπάς” θα πρέπει

να αναλάβει εξ ολοκλήρου την πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα όλης της Τήνου

να συνεργάζεται με τους άλλους πολιτιστικούς φορείς (Ι.Τη.Π., Πίστη και Πολιτισμός, Π.Ι.Ο.Π., πολιτιστικούς συλλόγους κλπ) να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να προγραμματίζει, να συντονίζει και να υλοποιεί δράσεις όλο τον χρόνο

 • να διοργανώνει το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Τήνου
 • να διοργανώνει εκθέσεις γλυπτικής, ζωγραφικής, βιβλίου, φωτογραφίας, λαογραφικές κλπ
 • να στηρίζει και να ενισχύει υλικά διάφορους πολιτιστικούς φορείς για την καταγραφή, διάδοση και αξιοποίηση της υλικής και πνευματικής κληρονομιάς και φυσιογνωμίας του νησιού
 • να στηρίζει και να ενισχύει την θεατρική ομάδα και την κινηματογραφική λέσχη
 • να ιδρύσει να λειτουργήσει και να διαχειρίζεται το δημοτικό σινεμά στο χώρο του σινέ Αιολίς
 • να διοργανώνει προβολές ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις αίθουσες των χωριών
 • να συνεργάζεται με άλλους φορείς του δήμου για την ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (μονοπάτια, περιστερώνες, μύλοι, νερόμυλοι, φάροι, αγροτικά κτίσματα)
 • να αναλάβει την ψηφιακή καταγραφή και αξιοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών και του πολιτισμικού και ιστορικού χαρακτήρα των μονοπατιών
 • να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία μουσείων και την αξιοποίηση των κλειστών δημοτικών σχολίων των τοπικών διαμερισμάτων
 • να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού για την σωστή και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, δημιουργώντας ένα βήμα διαλόγου για όλους τους πολίτες της Τήνου
 • να διοργανώνει ημερίδες και θεματικά συνέδρια
 • να πραγματοποιεί πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλους δήμους
 • να ιδρύει και να λειτουργεί δομές ένταξης (πχ σχολεία) για ανθρώπους διαφορετικής φυλής, θρησκείας, εθνικότητας
 • να βρίσκεται σε συνεργασία με τα σχολεία όλων βαθμίδων για την από κοινού διοργάνωση εορτών ή άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι επιβάλλεται η ανοικτή πρόσβαση όλων των δημοτών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, παιδιά, γέροντες, άνεργους, φοιτητές, κλπ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 2017©pesktpt/A.Amblard

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.