* αυτόματη ανανέωση κάθε δύο (2) λεπτά

279 Κάμπος

Δύναμη Δημιουργίας: 59 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 80 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 14 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 4 ψήφοι

280 Κάμπος

Δύναμη Δημιουργίας: 74 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 128 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 6 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: -

281 Αγάπη 

Δύναμη Δημιουργίας: 36 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 58 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 3 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 21 ψήφοι

282 Καλλονή

Δύναμη Δημιουργίας: 108 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 66 ψήφοι 
Κοινό Τηνίων: 12 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 1 ψήφος

283 Καλλονή

Δύναμη Δημιουργίας: 123 ψήφοι 
Ενωμένοι για το νησί μας: 91 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 10 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 2 ψήφοι

284 Καρδιανή

Δύναμη Δημιουργίας: 54 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 33 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 8 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 19 ψήφοι

285 Κτικάδος

Δύναμη Δημιουργίας: 112 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 151 ψήφοι 
Κοινό Τηνίων: 30 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 7 ψηφοι

286 Κώμη

Δύναμη Δημιουργίας: 70 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 52 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 20 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 1 ψήφος

287 Κώμη

Δύναμη Δημιουργίας: 89 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 93 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 12 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 11 ψήφοι

288 Στενή

Δύναμη Δημιουργίας: 124 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 140 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 9 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 1 ψήφος

289 Στενή

Δύναμη Δημιουργίας: 137 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 157 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 7 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 3 ψήφοι

290 Υστερνίων

Δύναμη Δημιουργίας: 58 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 36 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 2 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 27 ψήφοι

291 Φαλατάδου

Δύναμη Δημιουργίας: 148 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 158 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 25 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 4 ψήφοι

292 Πανόρμου

Δύναμη Δημιουργίας: 152 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 67 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 6 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 15 ψήφοι

293 Πανόρμου

Δύναμη Δημιουργίας: 140 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 95 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 21 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 11 ψήφοι

294 Δυο Χωριά

Δύναμη Δημιουργίας: 94 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 60 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 10 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: -

295 1ο Δημοτικό

Δύναμη Δημιουργίας: 202 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 88 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 26 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 15 ψήφοι

296 1ο Δημοτικό

Δύναμη Δημιουργίας: 206 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 123 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 25 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 3 ψήφοι
Λευκά: 2
Άκυρα: 17

297 1ο Δημοτικό

Δύναμη Δημιουργίας: 152 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 140 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 29 ψήφοι 
Λαϊκή Συσπείρωση: 6 ψήφοι

298 Γυμνάσιο 

Δύναμη Δημιουργίας: 194 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 112 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 25 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 8 ψήφοι
Λευκά: 2
Άκυρα: 5

299 Γυμνάσιο

Δύναμη Δημιουργίας: 209 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 113 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: εν αναμονή
Λαϊκή Συσπείρωση: εν αναμονή

300 Γυμνάσιο

Δύναμη Δημιουργίας: 201 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 67 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 21 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 7 ψήφοι

301 2ο Δημοτικό

Δύναμη Δημιουργίας: 195 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 104 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 17 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 9 ψήφοι

302 2ο Δημοτικό

Δύναμη Δημιουργίας: 216 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 89 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 10 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 11 ψήφοι

303 2ο Δημοτικό

Δύναμη Δημιουργίας: 177 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 114 ψήφοι
Κοινό Τηνίων: 24 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 7 ψήφοι

304 Τριαντάρος

Δύναμη Δημιουργίας: 74 ψήφοι
Ενωμένοι για το νησί μας: 65 ψήφοι 
Κοινό Τηνίων: 4 ψήφοι
Λαϊκή Συσπείρωση: 2 ψήφοι

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.