Ο Δήμαρχος Τήνου έχοντας υπόψη τις αρμόδιες διατάξεις αποφασίζει τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τήνου στο οποίο μετέχουν:
 1. Σιώτος Ιωάννης, Δήμαρχος Τήνου ως Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Ζάρπας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Φίλιππο Οριάνο
 3. O κ Εμμανουήλ Λούβαρης, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος, με αναπληρωτή τον τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραγκίσκο Αμοιραλή 
 4. O κ. Αθανάσιος Δρδσος, προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του •
 5. O προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών 'Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, ως μέλος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής τον 
 6. Ο κ Χρήστος Νάκος, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου ως μέλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 7. Ο κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, Λιμενάρχης Τήνου ως μέλος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 8. Ο κ. Ιωάννης Μαυρεδάκης, Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τήνου ως μέλος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής τον 
 9. Η κα. Χριστίνα Καβούδη, αν.Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περ/ντος Δήμου Τήνου ως μέλος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 10. Ο κ. Σωτήρ Ανδριώτης, Δασοφύλακας Τήνου ως μέλος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 11. Ο κ. Ευάγγελος Τσακίρης, εκπρόσωπος της 'Ενωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 12. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Δημάρχού ασκεί τα εν λόγω καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σώχος. 

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο τον Δήμου Τήνου θα συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου. 

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των κοινοτικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 

Η σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση τον έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 3013/2002. 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση. 

Το πιο πάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τούς. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.