Με θέμα στην επίσημη απόφαση "Ανάθεση καθηκόντων άμισθου συμβούλου" ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος αποφάσισε και αναθέτει στον κ. Λούβαρη Νικόλαο του Γεωργίου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου του Δήμου για θέματα που αφορούν καθαριότητα, καλλωπισμό και εν γένει ευπρεπισμό της πόλεως Τήνου. 


Ειδικότερα ο ανωτέρω σύμβουλος, θα επικουρεί αμισθί συμβουλευτικά σε θέματα καθαριότητας, και καλλωπισμού πόλεως στο έργο του Αντιδημάρχου και εντελταμένου δημοτικού συμβούλου και θα συνεργάζεται μαζί τους για τα ανωτέρω θέματα. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.