Α ́ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιάρκεια: 10:00 – 12:00

Συντονιστής, ο Γενικός Γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Αντώνιος Τζιώτης.
Γραμματειακή υποστήριξη, ο Ειδ. Γραμμ. της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Σπυρίδων Κάλμπαρης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ Χ ΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Από τον Πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Γ-Θ. Μαγκανιώτη.

Χ ΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

• Εκπροσώπου της Ι. Μητροπόλεως Σύρου.
• ∆ημάρχου Τήνου κ. Ιωάννη Σιώτη.
• Επάρχου Τήνου κ. Ιωάννη Γιαγιά.

• Προέδρου του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού κ. Ευαγγέλου Γκύζη.
• Κοσμήτορος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών κ. Ιακώβου Ρήγου.
• Προέδρου Αδελφότητος Τηνίων κ. Εμμανουήλ Σκαρή.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

1) κ. Γ 1) κ. Γεώργιος Στουρνάρας, ομότιμος Καθηγητής του Παν/μιου Αθηνών εώργιος Στουρνάρας, ομότιμος Καθηγητής του Παν/μιου Αθηνών

Θέμα: «Το φυσικό τοπίο της Τήνου».
2) π. Μάρκος Φώσκολος, Θεολόγος - Ιστορικός
Θέμα: «Η Τήνος δια μέσου των αιώνων».
3) κ. Βασίλειος Κολλάρος, ∆ρ. Ιστορίας

Θέμα: «Το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας στο διάβα του χρόνου».
4) κ. Ματθαίος Ποτήρης, Εκδότης - Καθηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
Θέμα: «Η Ιστορία του Τηνιακού Τύπου».

Β ́ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιάρκεια: 12:30 -14:30

Συντονιστής, ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. ∆ημήτριος Γκιολές.
Γραμματειακή υποστήριξη, η Έφορος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Ευαγγελία Κοντού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

1) κ. Αλέκος Φλωράκης, ∆ρ. Εθνολόγος - Λαογράφος
Θέμα: «Ο λαϊκός πολιτισμός της Τήνου».
2) κ. Νικολέτα Φώσκολου, Συγγραφέας
Θέμα: «Η Τηνιακή κουζίνα».

3) κ. Γεώργιος Αλβέρτης, Φιλόλογος - Συγγραφέας
Θέμα: «Η Καλλιτεχνική παράδοση της Τήνου».
4) κ. Κωνσταντίνος ∆ανούσης, Ιστορικός Ερευνητής - Συγγραφέας

Θέμα: «Η πρόκληση των Επετείων».
(∆ιάρκεια κάθε εισήγησης 15 λεπτά)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟ ΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από τον κ. Λάζαρο Θεόφιλο, επίτιμο Πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.