Δημοσιεύτηκε από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου ο πίνακας κατάταξης των επτά (7) εργατών - τριων καθαριότητας διάρκειας 7,5 μηνών έτους 2019.

Διορίζονται οι πρώτοι εφτά (7) κατά σειρά. Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.