Με απόφαση του Δημάρχου Τήνου, Γιάννη Σιώτου, ορίζει τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σανταμούρη Γεώργιο, ως εντεταλμένο σύμβουλο με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ώστε να μεριμνά για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου. 

Όπως αναφέρει η εν λόγω απόφαση, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχος και Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Τ.Α 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.