Διαβάστε τις εκδηλώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στο Δήμο Τήνου, μέχρι την 1η Ιουλίου 2019. Οι εκδηλώσεις του Φεστιβά Τήνου 2019 θα δημοσιοποιηθούν όταν οριστικοποιηθούν.

Επόμενη επικαιροποίηση των εκδηλώσεων στις 15 Ιουλίου 2019.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.