Δείτε που ψηφίζετε από τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο νησί της Τήνου είτε αναζητήστε το όνομα σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.Τα εκλογικά τμήματα και τα αντίστοιχα καταστήματα ψηφοφορίας του νομού Κυκλάδων στα οποία θα ψηφίσουν οι εκλογείς του άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (στρατιωτικοί, υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, ναυτικοί κλπ).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.