Ανακοινώθηκαν από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τα αποτελέσματα προσλήψεων για τις είκοσι (20) θέσεις εργατών - τριων (διάρκεια 3,5 μήνες) καθώς και για τις τριάντα τέσσερις (34) θέσεις επιμελητών - τριων (διάρκεια 3,5 μήνες). Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΕργατώνΕπιμελητών

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.