Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά, (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία:Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.