Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, συγκεκριμένα:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
(αποφρακτικού οχήματος)

8 μήνες

1 άτομο


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-7-2019 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2019 ΩΡΑ 14.00. ΥΠΕΥΘΥΝΗ:  Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22833 60114, FAX: 22833 60111, Ε-mail: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιουλία Δελλατόλα Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, συγκεκριμένα:


ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΥΔΑΤΟΣ)
6 μήνες
2 άτομα

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
6 μήνες
1 άτομο

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
6 μήνες
2 άτομα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
5 μήνες
1 άτομο


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-7-2019 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2019 ΩΡΑ 14.00. ΥΠΕΥΘΥΝΗ:  Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22833 60114, FAX: 22833 60111, Ε-mail: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιουλία Δελλατόλα 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.