Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες για την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Τήνου. Η αρχή έγινε από τις τουαλέτες της μονάδος. Όπως αναφέρει και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Τήνου, κα Βαλεντίνα Γαβριελάτου, "Οι τουαλέτες προχωράνε Παρακαλώ για την κατανόηση σας  Προφανώς είναι δύσκολο σε ένα Κέντρο Υγείας αλλά αλλιώς δεν θα γίνουν ποτέ."

ΤΟ ΕΡΓΟ
Το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «Ανακαίνιση – βελτίωση Κ.Υ. Τήνου», είναι εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ πλέον 14.400,00 € για ΦΠΑ (24%). Ήτοι, 74.400,00€

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τη βελτίωση του Κέντρου Υγείας Τήνου και ειδικότερα εργασίες αντικατάστασης δαπέδων, στεγανοποίησης δωμάτων, ανακατασκευής χώρων υγιεινής και ξύλινων κατασκευών.

Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.