Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τήνου και ΟΑΕΔ για την λειτουργία γραφείου ανταποκριτή στην Τήνο. 

Με δεδομένο ότι οι εγγεγραμμένοι στις λίστες του ΟΑΕΔ είναι πάνω από 1000 άτομα αποφασίσαμε τη δημιουργία του γραφείου εξυπηρέτησης του ΟΑΕΔ για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας είχε δηλώσει μεταξύ άλλων σε προηγούμενες τοποθετήσεις του ο Δήμαρχος Τήνου

Να τονίσουμε πως μετά και την θετική αυτή έγκριση του θέματος, καθίσταται άμεση η συγκέντρωση επίσημων στοιχείων για την ανεργία στο νησί, τα οποία θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε ως Δήμος για την ένταξή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Πρακτικά, ο Δήμος θα πρέπει να διαθέσει ένα γραφείο με τον σωστό εξοπλισμό και έναν υπάλληλο για την εξυπηρέτηση των δημοτών της Τήνου, ο οποίος θα εκπαιδευτεί, στο ειδικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. από εκπαιδευτές του οργανισμού και θα έχει την υποχρέωση να ενεργεί:

(1) Εγγραφές ανέργων
(2) Απόδοση κλειδαρίθμου (κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες) σε εγγεγραμμένους ανέργους στο ΟΠΣ, σε φυσικά πρόσωπα και εργοδότες
(3) Έκδοση Βεβαιώσεων Ανεργίας
(4) Αιτήσεις Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας
(5) Καταγραφή παρουσίας για πληρωμή Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας – Επιδόματος Μακροχρονίως Ανέργων – Βοηθήματος Ανεργίας Αυτοτελώς & Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων
(6) Αιτήσεις για Λοιπά Βοηθήματα και Παροχές Ασφάλισης (Επίδομα Αφερεγγυότητας και επίδομα διαθεσιμότητας)
(7) Παραλαβή ενστάσεων-Αιτήσεων θεραπείας
(8) Υποδοχή της υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπαγωγή σε Προγράμματα απασχόλησης
(9) Υποδοχή της υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης σε Προγράμματα απασχόλησης
(10) Συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία – ΚΠΑ2 για την υπόδειξη ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα
(11) Παραλαβή δικαιολογητικων

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και του ΟΑΕΔ για την ταχεία, άνετη και λειτουργική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων κατοίκων του Δήμου με τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Την αποδοχή των όρων της προγραμματικής σύμβασης

Τέλος, παρέχει εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης και για τις περαιτέρω ενέργειες.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανάρτηση .... 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.