Ανεξίτηλες στιγμές της Καρδιανής

Έκθεση Φωτογραφία
Ανίνα Γενδρεϊκό/Anina Jendreyko

4 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου σε εξωτερικό χώρο στην Καρδιανή


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.